Proiect cu finanțare Regio 2014 – 2020

PROIECTUL “Diversificarea portofoliului de servicii S.C. NEURER BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L. prin fabricarea dispozitivelor Cloud Control Acces”

 

S.C. NEURER BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., este Beneficiarul proiectului „Diversificarea portofoliului de servicii S.C. NEURER BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. prin fabricarea dispozitivelor Cloud Control Access”, cod MySMIS 113764, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.087.294,93 lei, din care valoarea nerambursabilă FEDR este de 621.069,64 lei, iar valoarea nerambursabilă din Bugetul Național este în valoare de 109.600,53 lei

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea ca lider național de fabricare de dispozitive Cloud Control Access.

Obiectivele specifice sunt:

  • obținerea unui produs de nișă, nou pentru piața românească: sistemul de control Cloud Control Acces;
  • promovarea noului produs și a societății Neurer Business Solutions prin cele mai eficiente și inovative canale de marketing;
  • practicarea unui flux de producție, instalare și mentenare a produsului Cloud Control Acces eficient ca timp și costuri, bazat pe date și statistici venite de la clienți și furnizori și corelati cu informațiile interne și piața de nișă.

Rezultatele asteptate ale proiectului vizează:

  • retehnologizarea firmei prin achiziția echipamentelor tehnologice și echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie, concomitent cu începerea comunicarii și informării publicului țintă asupra proiectului.
  • dezvoltarea și implementarea Produsului de Cloud Control Acces și a aplicației aferente.
  • dezvoltarea și implementarea unui Program de Business Intelligence

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv de la 01.08.2018 până la 31.07.2019.

Pentru informatii suplimentare despre acest proiect va rugam sa ne contactati la adresa sales@neurer.ro sau telefon 021 / 410 70 88.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.